Nett og nettleie

Vi tilbyr våre kunder varsling før hver avlesningsdato via e-post eller sms. Du kan registrere ditt ønske om varsling via Mine sider.

Hva består nettleien av?

En stor del av nettleien er offentlige avgifter. I tillegg til nettleien til Kragerø Energi betaler du merverdiavgift, avgift til Energifondet og forbruksavgift til Staten.

Merverdiavgiften kreves inn både på fastbeløpet og energileddet, mens avgiften til Energifondet og forbruksavgiften til Staten kreves inn via det forbruksavhengige energileddet. Andelen offentlige avgifter vil derfor variere med forbruket.

Krav om nøytralitet

Vestmar Nett AS skal opptre nøytralt overfor alle kraftleverandører. Vi plikter å sørge for en effektiv informasjonsutveksling ved leverandørskifter, måling og avregning, med det som formål å sikre et tilstrekkelig konkurransenivå i markedet.

Les mer om vårt bidrag til Kragerø
This is default text for notification bar