Pressemelding: Nettleien øker fra 01.02.2024

Nettleien øker fra 01.02.2024 for kunder hos Vestmar Nett. Nye satser er offentliggjort på hjemmesidene våre og gjelder for privatkunder og næringskunder.

Vestmar Nett har ikke regulert nettleieprisene det siste året, men ser nå at det er nødvendig med en justering.

Det er store behov for mer nett til den pågående elektrifiseringen av samfunnet. Dette gjelder ikke bare kostnader i vårt lokale nett, men også oppgraderinger i overliggende nett tilhørende Statnett og Lede. Alle disse kostnadene må til slutt betales av alle oss som bruker strøm.

Nettselskapenes inntekter bestemmes gjennom et regelverk som forvaltes av NVE-RME. I dette regnestykket er nettselskapenes kostnader av stor betydning. Selskapene har til enhver tid kostnader til vedlikehold og investering både i eksisterende og nytt nett. Vi ser nå økte kostnader til materiell, men også økte rentekostnader og inflasjon er med på å drive kostnadene oppover. Nettselskapenes kostnader dekkes til sist inn gjennom nettleie for næringsdrivende og privatkunder.

De høye strømprisene fører til at våre kostnader til innkjøp av tapsenergi øker. Elektrisk tap i nettet dekkes inn ved at vi kjøper denne kraften i markedet, til de til enhver tid gjeldende priser.

For gjennomsnittskunden med et forbruk på 20 000kWh og kapasitetsledd i trinn 2 (5-10kW) vil prisøkningen være på ca. 250 kroner per måned.

Det er krevende for en del av våre kunder at denne prisøkningen kommer på toppen av andre kostnader som også øker. Det har vi forståelse for. Det er imidlertid nødvendig for at vi skal kunne vedlikeholde det nettet vi har, og legge til rette for fremtidig vekst og utvikling i samfunnet. 

Les mer om vårt bidrag til Kragerø
This is default text for notification bar